Технички молив 0,5 БАИЛ 538

 

Шифра Боја Пакување
2804 проѕирна/сортиранибои 1/24