Гел пенкало NOKI 1282 (плав,црвен,црн)

 

Шифра Боја Пакување
1873 проѕирна/сина, проѕирна/црвена, проѕирна/црна 1/1