Гел пенкало DELI S01;0,5mm (плав,црвен,црн)

 

Шифра Боја Пакување
0065 проѕирна/сина, проѕирна/црна, прѕирна/црвена 1/1