Гел пенкало DELI 6600 (плав,црвен,црн)

 

Шифра Боја Пакување
0909 сина, црвена, црна 1/1