Фотокопирна хартија Multicopy А4 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
0508 бела 1/1