Фотокопирна хартија Fedrigoni А4 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
2599 бела 250/1