Фотокопирна хартија Fedrigoni А3 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
2082 бела 250/1