Фотокопирна хартија Double A А4 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
2111 бела 1/1