Фотокопирна хартија Double A А3 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
1085 бела 1/1