Фотокопирна хартија Фабриано А4 формат , 80 грама

 

Шифра Боја Пакување
0510 бела 1/1