Тефтер Б5 100листа со спирали Дели 7695

 

Шифра Боја Пакување
2800 микс 1/1