Тефтер А6 50листа со спирали

 

Шифра Боја Пакување
1677 микс 1/1