Индиго Рачно/Машинско

 

Шифра Боја Пакување
1019 сина. црна 1/50