Клипборд Дели 9252 А4 ПВЦ

 

Шифра Боја Пакување
2139 микс 1/12