Клипборд Дели 9242/9243 , А5 пвц

 

Шифра Боја Пакување
0705 микс 1/12