Заштита на приватноста на податоците

Ви се заблагодаруваме што ја посетивте нашата веб-страница. Се надеваме дека ќе уживате во дополнителното запознавање со компанијата Офис Маркет Плус ДООЕЛ и со нашите производи.

За да можеме да ги испратиме нарачките, потребни ни се име и презиме на нарачателот, адреса на живеење, е-маил адреса и број на телефон. Со помош на споменатите податоци можеме да ги испорачаме саканите производи, како и да ги известиме купувачите за моменталниот статус на нарачката.

Офис Маркет Плус ДООЕЛ го почитува вашето право на приватност при користењето на веб-страницата и при електронската комуникација со нас. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно добрите деловни обичаи и со цел давање квалитетна услуга. Ги презедовме сите потребни мерки за да може личните информации што ни ги даваат да бидат безбедни.

Сите податоци за купувачите/корисниците строго се чуваат и достапни се само на вработените на кои им се неопходни за исполнување на редовните работни активности. Сите вработени во компанијата Офис Маркет Плус ДООЕЛ се одговорни за почитување на начелата за заштита на приватноста.